Wybór Partnera do projektu

Informujemy, że w wyniku konkursu na Partnera do projektu w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. wybrano OŚWIATĘ Sp. z o.o.

 


Wprowadzenie: Sebastian Buczyński 03-01-2017 08:36
Odpowiedzialny za treść: Anna Zakrzewska-Zamora

Ten wpis został opublikowany w kategorii Przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.