Majątek

MAJĄTEK RODN „WOM” W KATOWICACH

RODN ,,WOM” w Katowicach  jest placówką  należącą do sektora finansów publicznych, realizującą swoje zadania związane z gospodarką finansową zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 305).
Stan majątku brutto  RODN „WOM” w Katowicach na dzień 31.12.2021 r.
– wynosi ogółem
– 3 929 377,37 zł

1/ w tym środki trwałe
– 2 211 507,72 zł to:

Grupa 00        – grunty
– 222 320,00 zł
Grupa 01        – budynki
– 1 281 699,39 zł
Grupa 02         – budowle
– 249 118,70 zł
Grupa 05        – maszyny, urządzenia i aparaty specjalne
– 5 417,00 zł
Grupa 06        – faksy, centrala telefoniczna, systemy AV i wentylacji
-380 252,63 zł
Grupa 07        – środki transportu
– 67 635,00 zł
Grupa 08        – kserokopiarki
– 5 065,00 zł

2/ pozostałe środki trwałe
– 1 717 869,65 zł

Działka o powierzchni 0,55 ha 58 m2 wraz z budynkiem przekazana w trwały zarząd RODN „WOM” w Katowicach na podstawie decyzji Zarządu Województwa Śląskiego
nr 585/2006 z dnia 21.03.2006 r.

Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Jagoda 13-05-2020
Wprowadzenie: Sebastian Buczyński 14-11-2011 09:03
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Wiktorzak