Organizacja

Organizację Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach określa Regulamin Organizacyjny i Struktura Organizacyjna:


Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Jagoda 30-04-2018
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Jagoda