Dane jednostki

Dane adresowe instytucji:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
ul. Ks. Kardynała St. Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice
tel.:  32 258 22 09, 32 203 59 67, fax: 32 258 18 52
e-mail: sekr@womkat.edu.pl
www: www.womkat.edu.pl
Skrytka ePUAP: /rodn_wom_zamora/SkrytkaESP


RODN „WOM” w Katowicach jest placówką doskonalenia, której misją jest wspieranie ustawicznego rozwoju nauczycieli i pracowników oświaty poprzez różne formy kształcenia oraz doskonalenia, zgodnie z bieżącymi potrzebami oświatowymi regionu i według standardów europejskich.


Wprowadzenie: Sebastian Buczyński 07-11-2018 10:33
Odpowiedzialny za treść: Beata Żurowicz