Kierownictwo i kompetencje

W skład kierownictwa Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Katowicach wchodzą:
Dyrektor, Wicedyrektor, Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy i Kierownicy Pracowni.


Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Jagoda 30-04-2018
Wprowadzenie: Sebastian Buczyński 16-06-2010 14:59
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Jagoda 30-04-2018