Kontrola Zewnętrzna

Podmiot kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie

Termin kontroli: 04.10 – 26.10.2021 r.

Zakres kontroli: kontrola okresowa – prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, zgłaszanie do ubezpieczenia  społecznego  
i zdrowotnego; ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu;  prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe; wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Wprowadzenie: Elżbieta Jagoda

Odpowiedzialny za treść: Beata Żurowicz

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.