Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pełnienie funkcji kierownika projektu „Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.4 wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie UZP

Wprowadzenie: Sebastian Buczyński 10-03-2014 11:17
Odpowiedzialny za treść: Monika Tokaj-Wtorek


Ten wpis został opublikowany w kategorii Przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.