Ogłoszenie o zamówieniu

Pełnienie funkcji kierownika projektu „Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.4 wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załączniki


Wprowadzenie: Sebastian Buczyński 04-03-2014 17:53
Odpowiedzialny za treść: Monika Tokaj-Wtorek

Ten wpis został opublikowany w kategorii Przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.