Archiwum kategorii: Przetargi

Zmiana planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach przewiduje przeprowadzić w 2017 roku

Załącznik>> Ostatnia aktualizacja: 18th czerwiec, 2019, 11:50 AM

Zaszufladkowano do kategorii Przetargi | Możliwość komentowania Zmiana planu postępowań o udzielenie zamówień, jakie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach przewiduje przeprowadzić w 2017 roku została wyłączona

Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie RODN „WOM” przewiduje przeprowadzić w 2017 roku

Plan>> Wprowadzenie: Sebastian Buczyński 23-03-2017 07:45 Odpowiedzialny za treść: Beata Żurowicz Ostatnia aktualizacja: 23rd marzec, 2017, 7:46 AM

Zaszufladkowano do kategorii Przetargi | Możliwość komentowania Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie RODN „WOM” przewiduje przeprowadzić w 2017 roku została wyłączona

Drugi przetarg ustny na najem lokalu

Ogłoszenie Projekt umowy najmu bufetu Druk oświadczenia     Wprowadzenie: Sebastian Buczyński 31-01-2017 13:00 Odpowiedzialny za treść: Beata Żurowicz Ostatnia aktualizacja: 22nd marzec, 2017, 2:18 PM

Zaszufladkowano do kategorii Przetargi | Możliwość komentowania Drugi przetarg ustny na najem lokalu została wyłączona

Przetarg ustny na najem lokalu

Ogłoszenie Projekt umowy najmu bufetu Druk oświadczenia     Wprowadzenie: Sebastian Buczyński 13-01-2017 13:05 Odpowiedzialny za treść: Beata Żurowicz Ostatnia aktualizacja: 22nd marzec, 2017, 2:19 PM

Zaszufladkowano do kategorii Przetargi | Możliwość komentowania Przetarg ustny na najem lokalu została wyłączona

Wybór Partnera do projektu

Informujemy, że w wyniku konkursu na Partnera do projektu w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. wybrano OŚWIATĘ Sp. z o.o.   Wprowadzenie: Sebastian Buczyński 03-01-2017 08:36 Odpowiedzialny za treść: Anna Zakrzewska-Zamora Ostatnia aktualizacja: … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Przetargi | Możliwość komentowania Wybór Partnera do projektu została wyłączona

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarty konkurs na wybór Partnera do projektu w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji, Poddziałanie:11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Regulamin>> Wprowadzenie: … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Przetargi | Możliwość komentowania Ogłoszenie o zamówieniu została wyłączona

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

DRUK PUBLIKACJI Ogłoszenie> Ostatnia aktualizacja: 22nd marzec, 2017, 2:19 PM

Zaszufladkowano do kategorii Przetargi | Możliwość komentowania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia została wyłączona

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

DRUK PUBLIKACJI Zawiadomienie>> Ostatnia aktualizacja: 22nd marzec, 2017, 2:20 PM

Zaszufladkowano do kategorii Przetargi | Możliwość komentowania Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty została wyłączona

Ogłoszenie o zamówieniu

DRUK PUBLIKACJI Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Załączniki Wprowadzenie: Sebastian Buczyński 30-06-2016 08:36 Odpowiedzialny za treść: Anna Zakrzewska-Zamora Ostatnia aktualizacja: 22nd marzec, 2017, 2:20 PM

Zaszufladkowano do kategorii Przetargi | Możliwość komentowania Ogłoszenie o zamówieniu została wyłączona

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Pełnienie funkcji kierownika projektu „Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.4 wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Ogłoszenie>>   Wprowadzenie: Sebastian Buczyński 09-10-2014 10:35 Odpowiedzialny za … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Przetargi | Możliwość komentowania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia została wyłączona