SPROSTOWANIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity – Dz. U. z 2010 Nr 113 , poz.759) na: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MONITORÓW, DRUKAREK, LAPTOPÓW I RZUTNIKÓW NA POTRZEBY REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „WOM” W KATOWICACH.

 


Wprowadzenie: Sebastian Buczyński 21-11-2011 10:16
Odpowiedzialny za treść: Monika Tokaj-Wtorek

Ten wpis został opublikowany w kategorii Przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.