OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 74892-2013 z dnia 2013-02-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Katowice
Usługa kompleksowego zorganizowania wizyty studyjnej do Moskwy i Seminarium dobrych praktyk w Katowicach w ramach projektu pt. Klucz do uczenia się – rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej” POKL.09.04.00-24-002/11, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.


Wprowadzenie: Sebastian Buczyński 25-02-2013 13:22
Odpowiedzialny za treść: Monika Tokaj-Wtorek
 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.