Ogłoszenie o zamówieniu

Usługa cateringu podczas szkoleń z metodyki i andragogiki oraz konferencji podsumowującej w ramach projektu pt. BELFER ONLINE+ – przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych WND-POKL.09.04.00-24-001/13 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.


Wprowadzenie: Sebastian Buczyński 27-06-2013 10:05
Odpowiedzialny za treść: Monika Tokaj-Wtorek
 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.