Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zakup 41 zestawów po 5 modułów programu „Klucz do uczenia się” wraz z dostawą i oprzyrządowaniem dla 41 placówek oświatowych (w tym 40 przedszkoli i szkół), 451 kompletów klocków, 410 kompletów szablonów, 41 modeli ducha w ramach projektu pt. „Klucz do uczenia się – rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej” POKL.09.04.00-24-002/11 zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

 


Wprowadzenie: Sebastian Buczyński 01-06-2012 10:28
Odpowiedzialny za treść: Monika Tokaj-Wtorek

Ten wpis został opublikowany w kategorii Przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.