Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługa kompleksowego zorganizowania wizyty studyjnej do Moskwy i Seminarium dobrych praktyk w Katowicach.
W ramach projektu pt. „Klucz do uczenia się – rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej” POKL.09.04.00-24-002/11, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.


Ostatnia aktualizacja: Sebastian Buczyński 22-03-2013 11:15
Wprowadzenie: Sebastian Buczyński 22-03-2013 11:14
Odpowiedzialny za treść: Monika Tokaj-Wtorek

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Przetargi. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.