KONTROLA ZEWNĘTRZNA

Podmiot kontrolujący: Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

Zakres: Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich”- Projekt nr 4/2.1a/2004/418 Szkoła Marzeń – wniosek o płatność 4/4/2.1a/2004/418
Termin kontroli: 7-10, 13-14, 16, 20-24, 27-31 sierpnia, 3-7 września 2007
Wyniki zakończonej kontroli: Do wglądu w siedzibie firmy : Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, ul. ks. kardynała Wyszyńskiego 7, 40-132 Katowice, Sekretariat pok. 56 w godz. od. 7.30 – 16.00


Wprowadzenie: Łukasz Janicki 08-11-2007 12:12
Odpowiedzialny za treść: Monika Tokaj-Wtorek

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.