KONTROLA ZEWNĘTRZNA

Podmiot kontrolujący: ZUS o/Chorzów
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
Podmiot kontrolujący:Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
Termin rozpoczęcia kontroli: 2.12.2008 r.

Zakres tematyczny kontroli:

  • Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego
  • Ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu
  • Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe
  • Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych

Wprowadzenie: Sebastian Buczyński 15-01-2009 10:32
Odpowiedzialny za treść: Monika Tokaj-Wtorek

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.