Kontrola Zewnętrzna

Podmiot kontrolujący: Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Termin kontroli: 12.08.2014 r.

Zakres kontroli: Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadania polegającego na organizowaniu i prowadzeniu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty.


Wprowadzenie: Monika Tokaj-Wtorek 12-08-2014 15:00
Odpowiedzialny za treść: Monika Tokaj-Wtorek

Ten wpis został opublikowany w kategorii Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.