Archiwum kategorii: Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne

Kontrola zewnętrzna

Podmiot kontrolujący: Kuratorium Oświaty w Katowicach Termin kontroli: 05-07.09.2017r. Zakres kontroli:doraźna ewaluacja zewnętrzna   Wprowadzenie: Elżbieta Jagoda  24-10-2017  8:20 Odpowiedzialny za treść: Anna Zakrzewska-Zamora Ostatnia aktualizacja: 24th październik, 2017, 9:11 AM

Zaszufladkowano do kategorii Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne | Możliwość komentowania Kontrola zewnętrzna została wyłączona

Kontrola zewnętrzna

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Termin kontroli: 06.03.0217r. Zakres kontroli:ocena pracy dyrektora   Wprowadzenie: Elżbieta Jagoda  24-10-2017  8:15 Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Jagoda Ostatnia aktualizacja: 24th październik, 2017, 9:13 AM

Zaszufladkowano do kategorii Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne | Możliwość komentowania Kontrola zewnętrzna została wyłączona

Kontrola zewnętrzna

Podmiot kontrolujący: Kuratorium Oświaty w Katowicach Termin kontroli: 24.12.2016r. Zakres kontroli: cząstkowa ocena pracy dyrektora   Wprowadzenie: Elżbieta Jagoda  24-10-2017  8:00 Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Jagoda Ostatnia aktualizacja: 24th październik, 2017, 9:14 AM

Zaszufladkowano do kategorii Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne | Możliwość komentowania Kontrola zewnętrzna została wyłączona

Kontrola zewnętrzna

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Termin kontroli: 09.12.2016r. Zakres kontroli: kontrola planowa   Wprowadzenie: Elżbieta Jagoda 23-10-2017 10:00 Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Jagoda Ostatnia aktualizacja: 24th październik, 2017, 9:51 AM

Zaszufladkowano do kategorii Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne | Możliwość komentowania Kontrola zewnętrzna została wyłączona

Kontrola zewnętrzna

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Termin kontroli: 01.08.2016 r. – 12.08.2016 r. Zakres kontroli:Gospodarka finansowa za lata 2014-2016   Wprowadzenie: Monika Tokaj-Wtorek 01-08-2016 14:00 Odpowiedzialny za treść: Anna Zakrzewska-Zamora Ostatnia aktualizacja: 18th czerwiec, 2019, 11:50 AM

Zaszufladkowano do kategorii Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne | Możliwość komentowania Kontrola zewnętrzna została wyłączona

Kontrola zewnętrzna

Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Termin kontroli: 29.12.2015r. Zakres kontroli: Kontrola finansowo-księgowa, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   Wprowadzenie: Monika Tokaj-Wtorek 29-12-2015 11:00 Odpowiedzialny za treść: Anna Zakrzewska-Zamora Ostatnia aktualizacja: 18th czerwiec, 2019, 11:50 AM

Zaszufladkowano do kategorii Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne | Możliwość komentowania Kontrola zewnętrzna została wyłączona

Kontrola zewnętrzna

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział EFS Termin kontroli: 11.03.2015 r. – 17.03.2015 r. Zakres kontroli: Kontrola projektu nr POKL.09.04.00-24-002/13 Odpowiedzialny za treść: Monika Tokaj-Wtorek Ostatnia aktualizacja: 18th czerwiec, 2019, 11:50 AM

Zaszufladkowano do kategorii Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne | Możliwość komentowania Kontrola zewnętrzna została wyłączona

Kontrola Zewnętrzna

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział EFS Termin kontroli: 25.09.2014 r. – 29.092014 r. Zakres kontroli: Kontrola projektu nr POKL.09.04.00-24-001/13 Wprowadzenie: Monika Tokaj-Wtorek 25-09-2014 15:00 Odpowiedzialny za treść: Monika Tokaj-Wtorek Ostatnia aktualizacja: 18th czerwiec, 2019, 11:50 AM

Zaszufladkowano do kategorii Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne | Możliwość komentowania Kontrola Zewnętrzna została wyłączona

Kontrola Zewnętrzna

Podmiot kontrolujący: Kuratorium Oświaty w Katowicach. Termin kontroli: 12.08.2014 r. Zakres kontroli: Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadania polegającego na organizowaniu i prowadzeniu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne | Możliwość komentowania Kontrola Zewnętrzna została wyłączona

Kontrola Zewnętrzna

Podmiot kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Termin kontroli: 30.06.2014 r. – 18.07.2014 r. Termin kontroli: 20.08.2014 r. – 22.08.2014 r. Zakres kontroli: Wybrane zagadnienia z gospodarki finansowej za lata 2012-2013 i bieżącej Ostatnia aktualizacja: 18th czerwiec, 2019, 11:50 AM

Zaszufladkowano do kategorii Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne | Możliwość komentowania Kontrola Zewnętrzna została wyłączona