Zadania

Jesteśmy placówką doskonalenia, której misją jest wspieranie ustawicznego rozwoju zawodowego nauczycieli i pracowników oświaty zgodnie z potrzebami oświatowymi regionu i według standardów europejskich.

Cele i zadania RODN „WOM” w Katowicach – na podstawie Statutu RODN „WOM” w Katowicach, zatwierdzonego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 6 lipca 2010 r.


Ostatnia aktualizacja: Sebastian Buczyński 14-03-2012 08:54
Wprowadzenie: Sebastian Buczyński 10-07-2010 12:22
Odpowiedzialny za treść: Monika Tokaj-Wtorek