Zadania

Jesteśmy placówką doskonalenia, której zadaniem i celem jest wspieranie  rozwoju zawodowego nauczycieli i pracowników oświaty zgodnie
z oświatowymi potrzebami regionu oraz według standardów europejskich.

Cele i zadania Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach określone są w Statucie  Ośrodka, zatwierdzonym uchwałą Sejmiku Województwa
Śląskiego z 6 lipca 2010 r. wraz z późn.zm.


Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Jagoda 30-04-2018
Wprowadzenie: Sebastian Buczyński 10-07-2010 12:22
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Jagoda 30-04-2018