Majątek

MAJĄTEK RODN „WOM” W KATOWICACH


RODN ,,WOM” w Katowicach  jest placówką  należącą do sektora finansów publicznych, realizującą swoje zadania związane z gospodarką finansową zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z 27 sierpnia 2009 roku(Dz.U. z 2009 nr 157 poz. 1240).
Stan majątku brutto  RODN „WOM” w Katowicach na dzień 31.12.2017 r.
– wynosi ogółem:
– 4.096.729,96 zł.

1/ w tym środki trwałe
– 2.448.146,72 zł. to:

Grupa 00  – grunty
– 222.320,00 zł.
Grupa 01   – budynki
– 1.281.699,39 zł.
Grupa 02  – budowle
– 249.118,70 zł.
Grupa 04   – komputery i oprzyrządowanie
– 7.072,50 zł.
Grupa 05   – maszyny, urządzenia i aparaty specjalne
– 5.417,00 zł.
Grupa 06 – faksy, centrala telefoniczna, systemy AV i wentylacji
-392.951,61 zł.
Grupa 07   – środki transportu
– 67.635,00 zł.
Grupa 08  – kserokopiarki                           –
– 221.932,52 zł.

2/ pozostałe środki trwałe
– 1.648.583,24 zł.

Działka o powierzchni 0,55 ha 58 m2 wraz z budynkiem przekazana w trwały zarząd RODN „WOM” w Katowicach na podstawie decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr 585/2006 z dn. 21.03.2006r.

 

Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Jagoda 17-04-2018
Wprowadzenie: Sebastian Buczyński 14-11-2011 09:03
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Wiktorzak