Majątek

MAJĄTEK RODN „WOM” W KATOWICACH

RODN ,,WOM” w Katowicach  jest placówką  należącą do sektora finansów publicznych, realizującą swoje zadania związane z gospodarką finansową zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z 27 sierpnia 2009 roku(Dz.U. z 2009 nr 157 poz. 1240
z późn. zm.).
Stan majątku brutto  RODN „WOM” w Katowicach na dzień 31.12.2018 r.
– wynosi ogółem
– 3 995 710,95 zł

1/ w tym środki trwałe
– 2.448.146,72 zł to:

Grupa 00        – grunty
– 222.320,00 zł
Grupa 01        – budynki
– 1.281.699,39 zł
Grupa 02         – budowle
– 249.118,70 zł
Grupa 04        – komputery i oprzyrządowanie
– 7.072,50 zł
Grupa 05        – maszyny, urządzenia i aparaty specjalne
– 5.417,00 zł
Grupa 06        – faksy, centrala telefoniczna, systemy AV i wentylacji
-392.951,61 zł
Grupa 07        – środki transportu
– 67.635,00 zł
Grupa 08        – kserokopiarki                           –
– 221.932,52 zł

2/ pozostałe środki trwałe
– 1 547 564,23 zł

Działka o powierzchni 0,55 ha 58 m2 wraz z budynkiem przekazana w trwały zarząd RODN „WOM” w Katowicach na podstawie decyzji Zarządu Województwa Śląskiego
nr 585/2006 z dnia 21.03.2006 r.

Ostatnia aktualizacja: Elżbieta Jagoda 25-04-2019
Wprowadzenie: Sebastian Buczyński 14-11-2011 09:03
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Wiktorzak