Kierownictwo i kompetencje

W skład kierownictwa RODN „WOM” w Katowicach wchodzą:
Dyrektor, Wicedyrektorzy, Główny Księgowy i Kierownicy Pracowni.


Ostatnia aktualizacja: Sebastian Buczyński 14-03-2012 08:53
Wprowadzenie: Sebastian Buczyński 16-06-2010 14:59
Odpowiedzialny za treść: Monika Tokaj-Wtorek