Archiwum kategorii: Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarty konkurs na wybór Partnera do projektu w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji, Poddziałanie:11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Regulamin>> Wprowadzenie: … Czytaj dalej

Opublikowano Przetargi | Możliwość komentowania Ogłoszenie o zamówieniu została wyłączona

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

DRUK PUBLIKACJI Ogłoszenie> Ostatnia aktualizacja: 22nd Marzec, 2017, 2:19 PM

Opublikowano Przetargi | Możliwość komentowania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia została wyłączona

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

DRUK PUBLIKACJI Zawiadomienie>> Ostatnia aktualizacja: 22nd Marzec, 2017, 2:20 PM

Opublikowano Przetargi | Możliwość komentowania Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty została wyłączona

Ogłoszenie o zamówieniu

DRUK PUBLIKACJI Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Załączniki Wprowadzenie: Sebastian Buczyński 30-06-2016 08:36 Odpowiedzialny za treść: Anna Zakrzewska-Zamora Ostatnia aktualizacja: 22nd Marzec, 2017, 2:20 PM

Opublikowano Przetargi | Możliwość komentowania Ogłoszenie o zamówieniu została wyłączona

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Pełnienie funkcji kierownika projektu „Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.4 wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Ogłoszenie>>   Wprowadzenie: Sebastian Buczyński 09-10-2014 10:35 Odpowiedzialny za … Czytaj dalej

Opublikowano Przetargi | Możliwość komentowania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia została wyłączona

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Pełnienie funkcji kierownika projektu „Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.4 wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Ogłoszenie>> Wprowadzenie: Sebastian Buczyński 11-04-2014 10:35 Odpowiedzialny za treść: … Czytaj dalej

Opublikowano Przetargi | Możliwość komentowania Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty została wyłączona

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pełnienie funkcji kierownika projektu „Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.4 wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie UZP Wprowadzenie: Sebastian Buczyński … Czytaj dalej

Opublikowano Przetargi | Możliwość komentowania Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia została wyłączona

Ogłoszenie o zamówieniu

Pełnienie funkcji kierownika projektu „Kompetencje nauczyciela gwarancją optymalnego rozwoju dziecka” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.4 wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Załączniki Wprowadzenie: Sebastian … Czytaj dalej

Opublikowano Przetargi | Możliwość komentowania Ogłoszenie o zamówieniu została wyłączona

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi realizowane w ramach projektu BELFER ONLINE + – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie w ramach projektu BELFER ONLINE + – szkoleń z zakresu metodyki e-learningu wraz z monitoringiem i konsultacjami online dla uczestników szkoleń, szkoleń z zakresu … Czytaj dalej

Opublikowano Przetargi | Możliwość komentowania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia została wyłączona

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Usługi realizowane w ramach projektu BELFER ONLINE + – Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie w ramach projektu BELFER ONLINE + – szkoleń z zakresu metodyki e-learningu wraz z monitoringiem i konsultacjami online dla uczestników szkoleń, szkoleń z zakresu … Czytaj dalej

Opublikowano Przetargi | Możliwość komentowania Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została wyłączona